முகப்பு  |  வாரியத்தைப் பற்றி  |  அறிவிப்புகள்  |  காப்பகங்கள்   |  தேர்வுகள்  |  ஆட்சேர்ப்பு  |  இருப்பு பட்டியல்   |  RTI  |  ஆவணங்கள்  |  டெண்டர்கள்  | தொடர்புக்கு

 

Links

Name of the Website/ Portal

URL

Government of India

www.india.gov.in

Government of Tamil Nadu

www.tn.gov.in

Health and Family Welfare, Government of India

www.mohfw.gov.in

Health and Family Welfare, Government of Tamil Nadu

https://tnhealth.tn.gov.in/

National Rural Health Mission, Tamil Nadu

www.nhm.tn.gov.in/

Tamil Nadu Medical Services Corporation

tnmsc.tn.gov.in

Tamil Nadu AIDS Control Society

https://tnsacs.in/

Tamil Nadu Health Sector Project

www.tnhsp.org

Chief Ministers Comprehensive Health Insurance Scheme

www.cmchistn.com

Tamil Nadu Dr. M.G.R Medical University

www.tnmgrmu.ac.in

 

 

 

 


Contents owned and updated by concerned Departments                                                                                        Links | FAQ | Designed & Developed by National Informatics Centre
                                                                                                                                                                                                      E-Mail: webadmin[dot]tn[at]nic[dot]in