முகப்பு  |  வாரியத்தைப் பற்றி  |  அறிவிப்புகள்  |  காப்பகங்கள்   |  தேர்வுகள்  |  ஆட்சேர்ப்பு  |  இருப்பு பட்டியல்   |  RTI  |  ஆவணங்கள்  |  டெண்டர்கள்  | தொடர்புக்கு

 

CONTACT US

 

 

Medical Services Recruitment Board
7th floor, DMS building
359, Anna Salai,
Chennai – 600 006

     Phone : 044-24355757
      Fax : 044-24359393
       email: mrb[dot]tn[at]nic[dot]in
      Web :www.mrb.tn.gov.in

Twitter: twitter.com/mrb_tn


Contents owned and updated by concerned Departments                                                                                        Links | FAQ | Designed & Developed by National Informatics Centre
                                                                                                                                                                                                      E-Mail: webadmin[dot]tn[at]nic[dot]in